Naděžda Dana Mimrová

Příčná flétna
pikola a sopránová zobcová flétna

Nabízím výuku hry na příčnou flétnu, pikolu i sopránovou zobcovou flétnu.

+420 605 900 961 danamimi@seznam.cz

Kontaktujte mě

O mně

Osobní údaje

Jméno: Naděžda Dana Mimrová
Datum narození: 20. 11. 1947
Adresa: Bílkova 1544, 547 01 Náchod – Staré Město nad Metují, Česká republika
Tel. č.: +420 604 273 110, +420 605 900 961
E-mail: danamimi@seznam.cz

Vzdělání

1968 – 1974 Vysoká hudební škola Hanse Eislera v Berlíně

Oddělení: Dechových dřevěných nástrojů
Studijní předmět: Flétna (prof. Eberhardt Grünenthal)

1962 – 1968 Státní konzervatoř v Brně, ČR

Oddělení: Dechových dřevěných nástrojů
Studijní předmět: Flétna (prof. Josef Muzikář)

Doplňující vzdělání

2003 – 2005 Kurs hudební pedagogiky, psychologie a metodiky na HAMU, zakončený závěrečnými zkouškami a diplomovou prací

Pracovní zkušenosti

2003 – 2017 Základní umělecká škola, U Prosecké školy 92, Praha 9 - Prosek

Pozice: Učitelka flétny, pikoly a sopránové zobcové flétny

Náplň práce:
• výuka hry žáků na flétnu, pikolu a sopránovou zobcovou flétnu
• příprava školních i mimoškolních vystoupení žáků flétnové třídy
• příprava žáků a aktivní účast se žáky na krajských soutěžích ZUŠ
• intenzivní péče o talentované žáky s možnou přípravou k výuce vedoucí k profesionální dráze

Žáci mé flétnové třídy se aktivně účastnili koncertů v různých nemocnicích, domovech důchodců, v sále konzervatoře J. Deyla na Malé Straně – Praha 1 v cyklu „Skladatelé dětem – děti skladatelům“ v roce 2017. Dále se moji žáci zúčastňovali koncertů v Libeňském zámečku, v divadélku Gong, na Vysočanské radnici, kde byli zároveň vybráni jako nejlepší při příležitosti předání Čestného občanství Prahy 9, prezidentovi ČR panu Václavu Klausovi. Společnost českých skladatelů umožňovala také každoročně dobrým žákům z mé třídy účast na velmi oblíbených koncertech v Lichtenštejnském paláci v Praze v Sále Martinů.

Flétnistky z mé třídy se zúčastňovaly soutěží ZUŠ v kraji Praha, kde opakovaně získávaly 2. a 3. ceny a to jak v sólové hře, tak i v komorní hře.

V „Concertinu Praha 2008“ soutěžily dvě mé žákyně a v konkurenci s posluchači konzervatoří, HAMU i Gymnázia a hudební školy hlavního města Prahy a dalších prestižních škol se ze 26 soutěžících flétnistek umístily na 16. a17. místě, toto umístění lze považovat v dané konkurenci za velmi dobré.

Talentované a pracovité flétnistce jsem umožnila opakované sólové vystoupení s Pražským salonním orchestrem. Tato žákyně dále úspěšně složila talentové přijímací zkoušky na pražskou konzervatoř do třídy prof. Jana Riedelbaucha, kde své studium i úspěšně dokončila, stejně tak jako má další posluchačka.

Velmi zajímavé jsou naše výměnné koncerty (Praha-Vídeň a Vídeň-Praha), kde jsem připravila své nejlepší žáky na „Matinee Slavnostního koncertu žáků ZUŠ ve Vídni“, který jsem zároveň i organizačně připravovala.

2005 – 2013 Spolupráce se zájmovou společností NÖ Komponisten INÖK WIEN

Pozice: organizování a vystupování na koncertech za přispění zájmové společnosti

Náplň práce: Mou prací byla příprava žáků pro výměnné koncerty ve Vídni, ale také management pro koncerty INÖK s významnými českými umělci, kde jsem jako flétnistka spoluúčinkovala jak v ČR, tak i ve Vídni. Své nejlepší žáky jsem připravila pro MATTINE slavnostního koncertu ZUŠ ve Vídni i v Praze, který se každoročně opakoval.

1972 – 2017 Sólová koncertní činnost v ČR i v zahraničí

Náplň práce:
Vystupovala jsem s triem „In Camera Caritatis“ a s nejrůznějšími významnými sólisty jako jsou např. varhaníci Josef Kšica, Aleš Bárta, prof. Josef Popelka a zpěvačky sopranistka Olga Jelínková, Monika Brychtová, nebo také s koncertním mistrem České Filharmonie Miroslavem Vilímcem, či klavíristou Eduardem Spáčilem.

1974 – 2003 Státní opera Praha

Pozice: účinkování v orchestru Státní opery i na sólových pozicích flétna a pikola

Náplň práce:

• sólová činnost v České republice i v zahraničí – trio „In Camera Caritatis“
• účinkování v komorním souboru „Collegium di flauti“
• četné sólové koncerty s varhaníkem a cembalistou Josefem Kšicou v ČR i v zahraničí, kde vánoční koncerty v ČR byly doprovázeny recitátorem Radovanem Lukavským
• klasické koncerty komorního tria na kterém byly i účastny sólistky Státní opery Praha Sylva Čmugrová (mezzosoprán) a Helena Janečková (soprán) a také zde bylo spolupracováno i s klavíristou Eduardem Spáčilem
• duo recitátora Milana Friedla, ředitele Lyry Pragensis, které jsem doprovázela sólovou flétnou, bylo zařazeno do českých koncertů
• soukromá výuka příčné flétny (také němečtí žáci)
• 1972 Laureátka mezinárodní studentské dechové soutěže v Markneukirchenu

1968 – 1974 Orchestr Státní opery a Rozhlasový orchestr v Berlíně (při studiu)

Pozice: v komorním souboru Vysoké hudební školy Hanse Eislera i jako sólistka

Znalosti a dovednosti

Příčná flétna, pikola, sopránová zobcová flétna
Výuka orchestrálních partů
Organizace koncertní činnosti
Sólistická koncertní činnost

Jazykové znalosti

Německý jazyk – aktivně slovem i písmem, schopnost tlumočit
Anglický jazyk – pasivně
Ruský jazyk – pasivně

Vlastnosti

Považuji se za člověka, který je flexibilní a umí pracovat pod stresem. Patřím mezi kreativně a pozitivně naladěné lidi, mám příjemné vystupování a ráda pracuji s lidmi. Ráda poznávám nové lidi a vyhledávám zajímavé profesní příležitosti.

Zájmy

Ráda cestuji, poznávám nové kultury, lidi, jídlo. Věnuji se hudební literatuře. Ze sportů mě baví plavání. Sleduji veřejné dění, mám ráda kulturu, dokumentární filmy, divadlo.

Reference

Osobní kontakty ráda poskytnu na vyžádání.

Náchod, 01.01.2021 Naděžda Dana Mimrová

Videa a ukázky